معرفی
اطلاعیه ها
1399/8/28 چهارشنبه
اسامی کمیته پاسخگویی به سوالات دانشجویان
اسامی کمیته پاسخگویی به سوالات دانشجویان

.اسامی کمیته پاسخگویی به سوالات دانشجویان در خصوص نحوه اجرای ارزشیابی پایان نیمسال این مرکز دانشگاهی، جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد.
نام ونام خانوادگی شماره همراه تلفن
رحیم مالمیر 09188526805 2-34926001 داخلی 210
سمیرا حاج عزیزی 09189528257 2-34926001 داخلی 216
عنایت سوری 09183501359 2-34926001 داخلی 206
اسماعیل شمس الهی 09183502707 2-34926001 داخلی 211

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر