معرفی
اداری ومالی
1400/12/11 چهارشنبهاعطای وام دانشجویی
اعطای وام دانشجویی
اعطای وام دانشجویی

.

اعطای وام دانشجویی
اعطای وام دانشجویی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی وام میرساند 
جهت دریافت واطلاع ازشرایط پرداخت به امور دانشجویی مرکزجناب اقای علی قربان سوری  مراجعه نمایند درضمن مبلخ وام مذکور13000000ریال میباشد
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر