معرفی
آخرین اخبار
1400/2/7 سه‌شنبهاعلام موارد بسیار مهم در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1400-1399
اعلام موارد بسیار مهم در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1400-1399
اعلام موارد بسیار مهم در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1400-1399

.پیرو مکاتبات قبلی در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399 مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام عاجل و دقیق معمول فرمایند:
1- برای کلیه دانشجویان آن مرکز/واحد پیامکی به شرح ذیل ارسال گردد:
" دانشجوی گرامی برای آگاهی از تاریخ امتحانات پایان ترم خود از تاریخ 15/2/1400 به بعد به سامانه lms قسمت تالار اعلانات مراجعه نمایید. ملاک تاریخ امتحان هر درس، تاریخ ثبت شده در تالار اعلانات سامانه lms می باشد".  
2- به کلیه دانشجویان آن مرکز/واحد از طریق پرتال و نیز فضاهای مجازی در دسترس دانشجویان و نیز ارسال پیامک اطلاع رسانی گردد که ثبت نمره پایان ترم ایشان منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است در ترم جاری همانند نیمسال دوم 99-98، اسامی دانشجویان بدهکار در لیست نمرات استاد وجود ندارد. ضمناً متن پیامک ارسالی در این خصوص بدین شرح می باشد:
"دانشجوی گرامی در صورت عدم تسویه حساب تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم، نام شما در لیست استاد وارد نشده و نمرات شما قابل ثبت نخواهد بود."
3- به کلیه اعضا هیات علمی شاغل در آن مرکز/واحد به قید فوریت اطلاع داده شود که آخرین مهلت بارگذاری فرم اعلام مشخصات آزمون هر درس در تالار اعلانات سامانه  lms تاریخ یکشنبه 12/2/1400 خواهد بود.
4- هر مرکز/ واحد مکلف است به قید آنی بررسی نماید که کدامیک از اعضا هیات علمی شاغل در آن مرکز / واحد فرم اعلام مشخصات آزمون را تکمیل و بارگذاری نموده و کدامیک تکمیل و بارگذاری ننموده اند و سپس به فوریت موضوع بارگذاری فرم مذکور را (حداکثر تا تاریخ 12/2/1400 ) به ایشان تاکید نمایند.
یادآوری بسیار مهم (1): ضروری است مسئول محترم امتحانات مرکز/واحد، از طریق بررسی گزارش 801 کنترل نماید که آیا مدرس مربوطه برای هر عنوان درسی با لحاظ کد درس ، فرم اعلام مشخصات آزمون را تکمیل نموده است یا خیر و در صورت وجود عناوینی که برای آن عناوین، فرم اعلام مشخصات آزمون تکمیل نگردیده فوراً مراتب را جهت اقدام به مدرس محترم اعلام نمایند. یادآور می گردد منظور از این بند آن است که تکلیف وضعیت امتحانی کلیه عناوین درسی هر مدرس مشخص گردد.
5 - هر مرکز / واحد پس از دریافت کامل فرم های اعلام مشخصات آزمون همه اعضا هیات علمی خود ( و در مرکز همدان به علاوه مدرسین مدعو) بایستی در تاریخ 13/2/1400 فرمهای مذکور را به تفکیک هر عضو هیات علمی اسکن نموده و سپس فرمهای اسکن شده هر عضو هیات علمی را از طریق اتوماسیون اداری تحت عنوان: " ارسال فرم مشخصات آزمون ترم 3992 جناب آقای/ سرکار خانم ......" به این استان ارسال نمایند. به طوری که در هر لحظه با جستجوی عنوان مذکور بتوان فرم اعلام مشخصات آزمون کلیه دروس هر عضو هیات علمی را مشاهده نمود. بنابراین هر مرکز/واحد بایستی به تعداد اعضا هیات علمی خود فایل فرم اعلام مشخصات آزمون را برای این استان ارسال نماید. مثلاً مرکزی که پنج عضو هیات علمی دارد بایستی فرم های مربوط را در قالب 5 فایل جداگانه (برای هر عضو هیات علمی فایل جداگانه) از طریق اتوماسیون اداری ارسال نماید. بدیهی است این استان پس از دریافت فایلهای فرم اطلاعات مشخصات آزمون همه اعضا هیات علمی استان، فایلها را یکپارچه نموده و برای استفاده در ایام امتحانات به کلیه مراکز و واحدها ارسال خواهد نمود. بدین ترتیب در ایام امتحانات در صورت بروز هر گونه مشکل در امتحان هر یک از اعضا هیات علمی، همکاران محترم امتحانات مراکز و واحدها، با یک جستجوی مختصر در اتوماسیون اداری می توانند به سرعت به فرم اعلام مشخصات آزمون هر یک از اعضای هیات علمی مورد نظر دست یابند.
6- ضروری است کلیه مراکز و واحدها راهنمای دانشجویی نحوه ورود به قسمت آزمون سامانه lms به همراه فیلم آموزشی مربوطه (که قبلاً در گروه وات ساپی کلاسهای الکترونیکی و نیز گروه وات ساپی ستاد امتحانات استان قرار داده شده ) را برای آگاهی هر چه بیشتر دانشجویان در پرتال و نیز کلیه فضاهای مجازی در دسترس دانشجویان قرار دهند.
7- در خصوص دانشجویانی که دارای تداخل امتحان می باشند، هماهنگی لازم با مرکز سنجش و آزمون دانشگاه به عمل آمده و مقرر گردید در خصوص این گونه دانشجویان بدین ترتیب عمل گردد:
مراکز و واحدها بایستی از طریق گزارش شماره 11 فایل اطلاعات دانشجویانی که دارای تداخل امتحانی می باشند را دریافت نموده و به عنوان مثال برای دانشجویی که دو درس وی با هم تداخل دارد، یکی را به انتخاب خود در همان ساعت اعلام شده باقی گذارد و ساعت امتحان درس دوم را برای آن دانشجوی خاص تغییر دهد، به گونه ای که شروع بازه زمانی امتحانی درس دوم به پایان بازه زمانی امتحانی درس اول متصل گردد. به عنوان مثال اگر بازه زمانی امتحانی درس اول 10:30 تا 11:30 باشد، بازه زمانی امتحانی درس دوم بایستی برای آن دانشجوی خاص، از ساعت 11:30 شروع گردد. فرایند تغییر ساعت درس دوم به این صورت انجام می پذیرد که مسئول محترم امتحانات هر مرکز /واحد با مدرس درس دوم تماس گرفته و ضمن اعلام وجود تداخل امتحانی به ایشان اعلام می نماید که بایستی وارد سامانه lms شده و بازه زمانی برگزاری امتحان درس مذکور را برای آن دانشجوی خاص، اصلاح نمایند. برای مثال اگر بازه زمانی امتحان دو درسی که دارای تداخل می باشد ساعت 10:30 تا 11:30 صبح باشد، مرکز/واحد به انتخاب خود ساعت برگزاری یکی از دو درس را همان بازه زمانی 10:30 تا 11:30 باقی گذاشته و طی تماس تلفنی با مدرس مربوطه، با ارائه اسم دانشجو و شماره دانشجویی، از ایشان می خواهد که فقط برای آن دانشجوی خاص که دارای تداخل امتحانی می باشد، بازه زمانی امتحانی درس دوم را به 11:30 تا مثلا 12:30 تغییر دهد.
یادآوری بسیار مهم (2): پس از اصلاح بازه آزمون درس دوم دانشجو، مسئول محترم امتحانات مرکز / واحد بایستی فوراً از طریق تماس تلفنی به دانشجوی مورد نظر اعلام نماید که از دو درس وی، کدامیک در تاریخ امتحانی اعلام شده قبلی برگزار شده و کدامیک در ساعت اصلاحی جدید برگزار می شود.
یادآوری بسیار مهم (3): نحوه اصلاح بازه زمانی امتحانی هر درس برای دانشجویانی که دارای تداخل امتحانی می باشند، متعاقباً به صورت یک فیلم آموزشی در گروه وات ساپی ستاد امتحانات استان قرار داده خواهد شد.
یادآوری بسیار مهم (4): هم اکنون مرکز آزمون دانشگاه، فایل اطلاعات دانشجویانی که دارای تداخل امتحان می باشند را تا روز پایان ثبت نام (20/2/1400) از سیستم گلستان اخذ نموده و در پوشه اشتراکی مرکز / واحد قرار داده است. ضمناً فایل نهایی دانشجویان دارای تداخل امتحانی پس از بسته شدن قطعی سامانه گلستان و دریافت np  نهایی از سوی مرکز آزمون در پوشه اشتراکی قرار داده خواهد شد. مراکز و واحدها می توانند فایل مذکور را با گزارش 11 خود مطابقت نمایند.
یادآوری بسیار مهم (5): با عنایت به این که برخی از مدرسین محترم، امتحانات خود را قبل از تاریخ 11/3/1400 برگزار خواهند نمود (یعنی قبل از شروع رسمی امتحانات) بنابراین در صورتی که برخی از دانشجویان تداخل امتحانی داشته باشند، این تداخل امتحانی در گزارش 11 قابل مشاهده نخواهد بود. لذا ضروری است به دانشجویان آن مرکز / واحد اطلاع رسانی گردد که در صورتی که دارای تداخل امتحانی بوده و مدرس مربوطه امتحان این دروس را در خارج از تاریخ اعلام شده سازمان مرکزی تعیین نموده است، مراتب تداخل دروس خود را به مسئول محترم امتحانات مرکز اطلاع دهند تا به شیوه یاد شده مورد پیگیری قرار گیرد.
8- ضروری است به منظور پاسخگویی به مسایل و مشکلات احتمالی دانشجویان در خصوص امتحانات، تیم پاسخگویی به موارد امتحانی در هر مرکز / واحد تشکیل گردیده و از هم اکنون نسبت به پاسخگویی به دانشجویان اقدام نمایند. بنابراین لازم است فهرست اسامی و شماره تلفن مسئول محترم آموزش، مسئول محترم امتحانات و کارشناسان محترم مربوطه در امر امتحانات حداکثر تا تاریخ 12/2/1400 از طریق اتوماسیون اداری به این استان ارسال گردد.
یادآوری بسیار مهم (6): شماره تلفن های مذکور بایستی حتماً در صفحه اصلی پرتال هر مرکز /واحد  و نیز کلیه فضاهای مجازی در دسترس مرکز / واحد برای اطلاع دانشجویان در هر لحظه قرار داده شود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر