نیازمندی های دانشجو
 

در راستای رفاه حال دانشجویان گرامی به اطلاع میرساند امکان پرداخت قسطی شهریه متغیر در طول ترم پس از مرحله انتخاب واحد مقدور می باشد لذا کلیه دانشجویان محترم میتوانند از طریق زیر نسبت به پرداخت اقساطی شهریه اقدام نمایند:

آموزش -> شهریه -> پرداخت های الکترونیکی دانشجو  تغییر مبلغ در گزینه ''مبلغ پرداختی"  بر اساس میزان مبلغ شهریه مورد نظر و  پرداخت شهریه.

توجه : تاکید می گردد امکان پرداخت قسطی تنها در شهریه متغیر و پس از نهایی شدن انتخاب واحد امکان پذیر می باشد و پرداخت کل مبلغ شهریه ثابت جهت ورود به مرحله انتخاب واحد اجباری است.

 
 
امتیاز دهی