نیازمندی های دانشجو
 

مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل
مدارکی که باید در پرونده دانشجو باشد.

1-عکس جدید 4*3 پشت نویسی شده 2 قطعه ( رنگی) توجه : ( عکس خواهران حتمأ با حجاب کامل )
توجه : آقایانی که پایان خدمت ندارند ( خدمت سربازی نرفته اند ) 3 قطعه
2- اصل کارت دانشجویی
3- اصل کارت ملی و دو سری تصویر ( پشت و روی آن در یک صفحه )
4- فیش بانکی 2400 تومانی از بانک ملی به حساب 2178605606008 ( به نام دانشگاه پیام نور استان همدان)
5- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه
6- اصل گواهینامه پیش دانشگاهی و دو سری تصویر آن

7- تائیدیه پیش دانشگاهی اصل ویک سری تصویر آن

8- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت یا برگ سبز ( برگه اعزام به خدمت ) و یک سری تصویر آن
9-قابل توجه دانش آموختگان آقا : جهت ارسال پرونده دانش آموختگی به استان و صدور گواهی موقت حتمأ باید کپی برگ سبز ( برگه اعزام به خدمت) خود را به دانشگاه تحویل نمایند.
 
 
امتیاز دهی