نیازمندی های دانشجو
 
دانشجویان گرامی میتوانند همه روزه ازساعت12  الی  14 بارییس مرکزجناب آقای دکترگودرزی ملاقات حضوری داشته باشند
 
 
امتیاز دهی