شماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان
 
شماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان


1-رحیم مالمیر      مسوول آموزش     09188526805
2-خانم عزیزی     مسوول اموراساتید    01989528257
3-اسمعیل شمس الهی   کارشناس آموزش    09183502707
4-عنایت سوری     مسوول امورکلاسها  09183501359
5-رضا ظاهری    مسوول IT              
08134942706
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر