دستورالعمل اجرایی ارزشیابی‌های پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه پیام‌نور" مصوب جلسه شماره 1161 مورخ 15/2/1399 هیأت محترم رئیسه دانشگاه برای اجرا و اقدام لازم ایفاد می‌شود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر