قابل توجه اعضامحترم علمی ومدرسین مدعو
به اطلاع می رساندجهت آگاهی ازدروس ارایه شده وتعداددانشجویان ثبت نامی درهردرس برروی رشته موردنظرکلیک نمایید

1-روانشانسی

2-علوم تربیتی

3-حقوق

4-حسابداری


5-مدیریت

6-زیست شناسی


 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر