معرفی
آموزش
1401/7/10 یکشنبهمدارک مورد نیازجهت ثبت نام وتشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
مدارک مورد نیازجهت ثبت نام وتشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
مدارک مورد نیازجهت ثبت نام وتشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

.


مدارک مورد نیاز در قسمت ارسال فایل مدارک در سایت گلستان
1- تصویر صفحه اول و صفحه سوم (صفحه توضیحات) شناسنامه
2- تصویر کارت ملی
3- عکس با زمینه روشنجهت مراجعه حضوری 6 قطعه(
4- مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه ) آقایان ((کارت های پایان خدمت یا معافیت - مجوز ثبت نام از پلیس +10 برای مشمولین)
5- تصویر گواهی دیپلم متوسطه
6- تصویر گواهی پیش دانشگاهی
7- تصویر رسیدهای  پستی تائیدیه تحصیلی دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی
8- گواهی اشتغال به کار و اصل حکم کارگزینی مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه کارمندی
9- گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری
تذکر:کلیه پذیرفته شدگان لازم است حداکثر تا تاریخ 31/6/ 1401 درمقطع قبل  فارغ التحصیل شوند 
و این مهلت قابل تمدید نمی باشد.       

 مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است بصورت حضوری جهت تشکیل پرونده ارائه نمایند:
1-  اصل و دوسری تصویراز کل صفحات شناسنامه
2-  اصل ویک برگ تصویر کارت ملی (پشت و روی کارت ملی در یک صفحه به صورت زیر هم)
3-  6  قطعه عکس تمام رخ 4O3 با زمینه روشن تهیه شده در سال جاری
4- مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه ) ویژه آقایان ((کارت های پایان خدمت یا معافیت - مجوز ثبت نام از پلیس +10 برای مشمولین)
5-  گواهی اشتغال به کار و اصل حکم کارگزینی مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه کارمندی
6-  گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری
7-  اصل و یک برگ تصویر گواهی دیپلم متوسطه
8-  اصل و یک برگ تصویر گواهی پیش دانشگاهی
9- اصل و یک برگ تصویر ریز نمرات دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی
10- اصل رسیدهای پستی تائیدیه تحصیلی دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر