معرفی
آخرین اخبار
1401/8/22 یکشنبهارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از 18 آبان لغایت 9 آذر
ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از 18 آبان لغایت 9 آذر
ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از 18 آبان لغایت 9 آذر

.


ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از 18 آبان لغایت 9 آذر
آغاز ارزشیابی دروس اساتید توسط دانشجویان در سامانه گلستان/ فیلم آموزشی
به گزارش روابط عمومی استان همدان دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir   از تاریخ 1401/08/18 لغایت1401/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.

با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر