معرفی
آخرین اخبار
1401/3/26 پنجشنبهقابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی چهارمین رزم ازمون دروس عمومی لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در رزم آزمون 28 خرداد ساعت 12
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی چهارمین رزم ازمون دروس عمومی لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در رزم آزمون 28 خرداد ساعت 12
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی چهارمین رزم ازمون دروس عمومی لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در رزم آزمون 28 خرداد ساعت 12

.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی چهارمین رزم ازمون دروس عمومی
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در رزم آزمون 28 خرداد ساعت 12
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم شرکت کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در زمان برگزاری آزمون های دروس عمومی (12 تا 16 تیرماه )ضروری است کلیه دانشجویان در چهارمین رزم آزمون که 28 خردادماه برگزار می شود، شرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر حسینی ، اظهار داشت:علی رغم برگزاری 3 دوره رزم آزمون برای آماده سازی دانشجویان مقطع کارشناسی دارای دروس عمومی برای شرکت در آزمونهای مجازی سامانه مرکز سنجش و آزمون، متاسفانه 80 درصد دانشجویان واجد شرایط هنوز به سامانه مذکور مراجعه نکرده و امکان ورود با کلمه و رمز عبور خودشان را بررسی ننموده اند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر