معرفی
آخرین اخبار
1400/10/11 شنبهبرگزاري دو همايش آنلاين در پيام نور استان همدان در اسفند ماه سالجاري
برگزاري دو همايش آنلاين در پيام نور استان همدان در اسفند ماه سالجاري
برگزاري دو همايش آنلاين در پيام نور استان همدان در اسفند ماه سالجاري

.

با توجه به پروتكل هاي بهداشتي
برگزاري دو همايش آنلاين در پيام نور استان همدان در اسفند ماه سالجاري
هفتمین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد با رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی
ثبت نام: تا 11 اسفندماه 1399
ارسال مقالات: تا 15 اسفندماه 1399
برگزاری: 18 اسفندماه 1399
دارای نمایه  ISC  با کد اختصاصی :۹۹۲۰۱-۸۶۸۵۳ 
نحو ه برگزاری همایش: آنلاین 
دانشگاه پیام نور استان همدان
وب سایت همایش:
http://conference.pnu.ac.ir/Hamedan-7th_management


همایش آموزش و یادگیری در دوران پسا کرونا (چالش ها ، فرصت ها)"
ثبت نام: تا 18 اسفندماه 1399
ارسال مقالات: تا 22 اسفندماه 1399
برگزاری: 25 اسفندماه 1399
دارای نمایه  ISC  کد اختصاصی :۹۹۲۰۱-۵۵۸۰۴
نحو ه برگزاری همایش: آنلاین 
دانشگاه پیام نور استان همدان
وب سایت همایش:
http://conference.pnu.ac.ir/Hamedan-ed_post_corona
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر