معرفی
آخرین اخبار
1400/9/22 دوشنبهشماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان
شماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان
شماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان

.


اسامی کمیته پاسخگویی به سوالات دانشجویان


 
نام ونام خانوادگی شماره همراه تلفن
رحیم مالمیر 09188526805 2-34926001 داخلی 210
سمیرا حاج عزیزی 09189528257 2-34926001 داخلی 216
عنایت سوری 09183501359 2-34926001 داخلی 206
اسماعیل شمس الهی 09183502707 2-34926001 داخلی 211

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر