معرفی
آخرین اخبار
1399/8/28 چهارشنبهبخشنامه شماره 374899مورخ 28/07/99 مبنی بر تعطیلی کامل دانشگاهها و مراکز آموزشی از تاریخ شنبه 01/09/99 به مدت دو هفته
بخشنامه شماره 374899مورخ 28/07/99 مبنی بر تعطیلی کامل دانشگاهها و مراکز آموزشی از تاریخ شنبه 01/09/99 به مدت دو هفته
بخشنامه شماره 374899مورخ 28/07/99 مبنی بر تعطیلی کامل دانشگاهها و مراکز آموزشی از تاریخ شنبه 01/09/99 به مدت دو هفته

.

حسب دستوررئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بند 3-3 بخشنامه شماره 374899مورخ 28/07/99 مبنی بر تعطیلی کامل دانشگاهها و مراکز آموزشی از تاریخ شنبه 01/09/99 به مدت دو هفته ، با عنایت به اینکه در حال حاضر دانشگاه در حالت گذر از فرایند انتخاب واحد دانشجویان بوده و نیز کلاسهای درسی دانشگاه نیز کلاً فعال می باشد ، لذا مقتضی است مقرر فرمائید ضمن اعلام تعطیلی دانشگاه در پورتال مرکز/واحد و نیز فضاهای مجازی در دسترس آن مرکز /واحد ، به منظور پاسخگوئی به سوالات، ابهامات و مشکلات احتمالی دانشجویان نسبت به هماهنگی در اجرای دقیق موارد ذیل دستور اقدام عاجل معمول فرمایند:
1-با توجه به اینکه مقرر است از تاریخ شنبه 01/09/99 انتخاب واحد دانشجویان باقیمانده از طریق اصلاح انجام گیرد و با عنایت به اینکه فقط مرکز همدان ارائه دهنده درس در استان می باشد لذا ضروری است شماره تلفن همراه 09100337876 مربوط به جناب آقای سراقی کاربر محترم ارشد مرکز همدان بر روی پورتال مرکز/واحد و نیز کلیه فضاهای مجازی در دسترس مرکز/ واحد و نیز علی الخصوص در ورودی نگهبانی مرکز/واحد جهت اطلاع دانشجویان درج گردد و به ایشان اطلاع رسانی گردد که هر یک از دانشجویان که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند حداکثر تا تاریخ 12/09/99 فرصت دارند تا به منظور انجام انتخاب واحد درخواست کتبی با درج مشخصات زیر را نوشته و سپس از درخواست مذکور عکس گرفته و جهت ثبت انتخاب واحد دروس مربوطه به شماره فوق الذکر ( جناب آقای سراقی ) وات ساپ نمایند. درج مشخصات زیر در درخواست دانشجو الزامی است:
الف-نام و نام خانوادگی دانشجو
ب-شماره دانشجویی
ج- رشته تحصیلی
د-کد درس مورد انتخاب
و-عنوان درس انتخابی
ه- معدل ترم قبل( نه ترم تابستان )
2- پیرو ابلاغ بند 15 شیوه نامه تکمیلی ارزشیابی پایان نیمسال جاری به شماره 2637/31/1 /د مورخ 21/08/99 مبنی بر لزوم تشکیل کمیته پاسخگوئی به سوالات دانشجویان در خصوص نحوه ارزشیابی پایان نیمسال جاری، مقتضی است مقرر فرمائید شماره تلفن های اعضای محترم کمیته مذکور با درج نام در پورتال مرکز/واحد و کلیه فضاهای مجازی در دسترس دانشجویان قرار داده شود و اعضای محترم کمیته مذکور بایستی از منزل نسبت به پاسخگویی به مشکلات، ابهامات و سوالات دانشجویان در رابطه با نحوه اجرای ارزشیابی پایان نیمسال جاری اقدام دقیق بعمل آورند.
3- مسئول محترم آموزش و سایر کارشناسان محترم آموزش نیز بایستی به منظور پاسخگوئی به هر گونه سوال یا ابهام یا مشکلات دانشجویان شماره تلفن خود را با ذکر نام در پورتال مرکز/واحد و نیز فضاهای مجازی در دسترس دانشجویان قرار دهند.
4- در طول تعطیلات دو هفته آتی کلیه کلاسهای درسی فعال بوده و سرکار خانم کاظمی مسؤل محترم برنامه ریزی آموزشی و کلاسهای درسی مرکز همدان با شماره تلفن 09384406005 و نیز سرکار خانم مهندس طاهری مدیر محترم  ITاستان با شماره تلفن 09185002130 آماده پاسخگوئی به هر گونه سؤال مراکز و واحد ها در خصوص کلاسهای درسی می باشند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر