برنامه های فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان

1396/2/10 یکشنبه مراسم اعتکاف

           با فرارسیدن  ماه مبارک رجب وایام البیض روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مورخ 22 لغایت 24 فروردین فروردین مقارن با سیزدهم وپانزدهم این ماه مبارک دانشجویان مرکز جهت شرکت در این مراسم معنوی از طریق امور فرهنگی ثبت نام کرده وپس از هماهنگی های لازم تعداد 15 نفر از دانشجویان در مراسم اعتکاف شرکت نمودند ضمنا دوسوم هزینه های مربوط به این مراسم معنوی را دانشگاه متقبل گردید .
 

1396/2/10 یکشنبه مراسم اعتکاف

           با فرارسیدن  ماه مبارک رجب وایام البیض روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مورخ 22 لغایت 24 فروردین فروردین مقارن با سیزدهم وپانزدهم این ماه مبارک دانشجویان مرکز جهت شرکت در این مراسم معنوی از طریق امور فرهنگی ثبت نام کرده وپس از هماهنگی های لازم تعداد 15 نفر از دانشجویان در مراسم اعتکاف شرکت نمودند ضمنا دوسوم هزینه های مربوط به این مراسم معنوی را دانشگاه متقبل گردید .

 

1396/1/15 سه‌شنبه صدور بیانیه رییس دانشگاه بمناسبه دهه فجر                                                                                               صدور بیانیه رییس دانشگاه بمناسبه دهه فجر
1396/1/15 سه‌شنبه دیدار خانواده شهدا                                                                                             دیدار خانواده شهدا
1396/1/15 سه‌شنبه افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در پیام نور مرکز تویسرکان                                                                                                                     افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در پیام نور مرکز تویسرکان