انجمن های علمی فعال در مرکز تویسرکان
1393/11/23 پنجشنبه

" دانشجویان گرامی جهت ثبت نام در انجمن های دانشگاه به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایید "


انجمن علمی حقوق
 
انجمن علمی مدیریت وحسابداری
 
انجمن علمی فناوری اطلاعات
 
انجمن علوم سیاسی
 
فعالیت ها
*  معرفی چهره های موفق در عرصه فعالیت های حقوق
* برگزاری جلسات مشاوره با اساتید رشته حقوق به صورت مستمر
* برگزاری همایش های تخصصی با حضور اساتید مجرب
 
 برگزاری کلاسهای آموزشی
 
 
* مشاوره با اساتید مجرب رشته علوم سیاسی
 

بيشتر