نظر خواهي -انتقادات و پیشنهادات
به نظر شما بهتر است چه مطالبي به پورتال دانشگاه اضافه شود؟
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید