معرفی همکاران در واحد امور اساتید دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان
1392/8/5 یکشنبه
نام
:
   سمیرا                             
 
نام خانوادگی
:
حاجی عزیزی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد روانشناسی

 
تلفن داخلی
:
216
 
سمت
:
مسئول امور اساتید
نام
:
مهدی                                                
 
نام خانوادگی
:
خزایی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد تاریخ

 
تلفن داخلی
:
215
 
سمت
:
مسئول امور کلاس ها

بيشتر