معرفی همکاران در واحد فارغ التحصیلان
1392/7/21 یکشنبه
نام
:
معصومه                                                 
 
نام خانوادگی
:
ادیبان
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 
تلفن داخلی
:
212
 
سمت
:
مسئول فارغ التحصیلان
رشته های مرتبط با خانم ادیبان:

آمار IT علوم کامپیوتر فیزیک ادبیات
حقوق علوم تربیتی روان شناسی الهیات -
نام
:
زینب السادات                                                
 
نام خانوادگی
:
مجتبایی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد مدیریت

 
تلفن داخلی
:
213
 
سمت
:
کارشناس فارغ التحصیلانرشته های مرتبط با خانم حاج عزیزی :

مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی حسابداری مهندسی کشاورزی ریاضی
علوم سیاسی علوم اجتماعی زیست شیمی -