امور آموزشی

1394/4/16 سه‌شنبه

صدور تائیدیه تحصیلی
 
مدارک لازم جهت صدور تاییدیه
1-نامه از اداره مربوطه
2-تصویر گواهی موقت پایان تحصیلات 1 برگ
3- فیش 12000 ریالی به شماره حساب 2401099002 بانک تجارت شعبه دانشگاه پیام نور
کلیه مکاتبات به صورت محرمانه انجام می شود و امکان تحویل نامه بهذشخص دانشجو مقدور نمی باشد
 
 
امتیاز دهی