امور آموزشی
 

درس آشنایی با دفاع مقدس جزو دروس اختیاری می باشد و از نیمسال دوم 92-91 از حالت اختیاری الزامی خارج می گردد.

برای اطلاعات بیشتر به متن بخشنامه معاون محترم آموزشی و سنجش مراجعه نمائید
 
 
امتیاز دهی