درتاریخ 28فروردین ماه 1398بیست وششمین رویداد ایده پارک درشهرستان تویسرکان برگزارگردیددراین رویدادکه درسالن همایشهای هلال احمرشهرستان انجام شد بعدازقراعت قرآن کریم وپخش سرودملی دکترسعیدگودرزی ریاست محترم دانشگاه پیام نورمرکزتویسرکان پس ازعرض خوش آمدگویی به حضارومیهمانان گرامی درخصوص رسالت دانشگاهها وپارک فناوری ومراکزنوآوری به ایرادسخنرانی پرداختند.پس ازآن ازمیان طرحها وایده های ثبت شده درسامانه تعداد18طرح  ارایه گردیدکه درپایان به چهارطرح برگزیده توسط هیات محترم داوران که متشکل ازاقایان کلافچی و ازمیری وعبدالملکی وحکمتی بودجوایزنفیسی تقدیم گردید


 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر