دانشجوی عزیزدانشگاه پیام نور
اطلاعیه جدیدنحوه برگزاری غیرحضوری امتحانات هم اکنون درپورتال دانشگاه به آدرس pnu.ac.irوآدرس فضای مجازی t.me/upnanews منتشرشد
اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر