برنامه های فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان

مراسم اعتکاف

           با فرارسیدن  ماه مبارک رجب وایام البیض روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مورخ 22 لغایت 24 فروردین فروردین مقارن با سیزدهم وپانزدهم این ماه مبارک دانشجویان مرکز جهت شرکت در این مراسم معنوی از طریق امور فرهنگی ثبت نام کرده وپس از هماهنگی های لازم تعداد 15 نفر از دانشجویان در مراسم اعتکاف شرکت نمودند ضمنا دوسوم هزینه های مربوط به این مراسم معنوی را دانشگاه متقبل گردید .
 

مراسم اعتکاف

           با فرارسیدن  ماه مبارک رجب وایام البیض روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مورخ 22 لغایت 24 فروردین فروردین مقارن با سیزدهم وپانزدهم این ماه مبارک دانشجویان مرکز جهت شرکت در این مراسم معنوی از طریق امور فرهنگی ثبت نام کرده وپس از هماهنگی های لازم تعداد 15 نفر از دانشجویان در مراسم اعتکاف شرکت نمودند ضمنا دوسوم هزینه های مربوط به این مراسم معنوی را دانشگاه متقبل گردید .

 

صدور بیانیه رییس دانشگاه بمناسبه دهه فجر                                                                                               صدور بیانیه رییس دانشگاه بمناسبه دهه فجر
دیدار خانواده شهدا                                                                                             دیدار خانواده شهدا
افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در پیام نور مرکز تویسرکان                                                                                                                     افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در پیام نور مرکز تویسرکان